Chwała pośmiertna św. Józefa.

Duszę świętego unoszą archaniołowie Gabriel i Michał ku spotkaniu z Bogiem, a jego ciało czeka na zmartwychwstanie. Fresk był barokową syntezą antropocentryzmu i teocentryzmu poprzez koncepcję życia doczesnego nie jako nieuniknionego cierpienia, lecz jako oczekiwanie eschatologicznej radości.

 

ClearSense