Fresk Consiliarius – Doradca

W centrum fresku umieszczono leżące na sianku Dzieciątko Jezus, nad którym po lewej stronie stoi Maryja z Józefem. Przy nich klęczy rozmodlona kobieta oraz pasterz trzymający owieczkę, co koresponduje ze słowami Jana Chrzciciela: Oto Baranek Boży. Za tą postacią osioł i wół nawiązujący do proroctwa Izajasza (Iz 1, 3). Po stronie północnej młodemu Bernardowi ukazuje się Maryja i daje mu wskazówkę, aby chłopak wstąpił do zakonu. Wstąpienie św. Bernarda do cystersów widać w części południowej, gdzie wita się ze św. Stefanem.

ClearSense