Fresk Deus – Bóg

Fresk przedstawia ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Symeon trzyma dziecię na rękach i wypowiada słowa: Ujrzały oczy moje Twoje zbawienie. Otaczające Symeon postacie trzymają w rękach świece, odwołując się do kolejnych słów starca: światło na oświecenie pogan.

Po bokach widoczne są cudowne wydarzenia, które dokonały się przy św. Bernardzie. Po stronie północnej scena Ampleksusu, gdzie Chrystus z krzyża obejmuje św. Bernarda. Na stronie południowej – Lactatio Bernardi.

ClearSense