Fresk Princeps Pacis – Książe pokoju

Fresk przedstawia ukoronowanie Maryi na królową nieba i ziemi. Maryja koronowana jest trzema koronami: ze złota, lilii i róż. Fresk integralnie łączy się ze sceną Wniebowzięcia z Ołtarza  głównego. Polichromię flankują fundatorzy krzeszowskiego opactwa – św. Jadwiga, po stornie północnej, w otoczeniu swoich krewnych oraz Bolko I Surowy, razem ze swoją świtą i rodziną.

ClearSense