Kalwaria Krzeszowska

Pod koniec średniowiecza pojawiły się w Europie Zachodniej nowe miejsca pielgrzymek związane z kultem Męki Pańskiej. Kalwarie, w sposób symboliczny, odtwarzały miejsca związane z męką i śmiercią Jezusa Chrystusa. Pielgrzymki do tych miejsc miały zastąpić wyprawę do Ziemi Świętej, były one również wyrazem pogłębiającego się kultu pasyjnego, a z czasem pielgrzymowanie to wiązało się z uzyskaniem odpustów.

Takie działania religijne, jak również przeżycia duchowe doświadczone podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej, stały się inspiracją dla opata Bernarda Rosy. Rozwinął on kult pasyjny i zainicjował powstanie w opactwie, w latach 1672-1678, zespołu trzydziestu dwóch drewnianych kapliczek „Drogi Krzyżowej” –

Kolejnym etapem była budowa w latach 1674-1680 Krzeszowskiej Kalwarii. Osadzona w malowniczym krajobrazie łączyła się z krzeszowskim Betlejem, z potokiem Cedron oraz z opackim pawilonem na wodzie. Kalwaria odgrywała istotną rolę w oddziaływaniu religijnym na licznie przybywających do opactwa pielgrzymów.

Stacje z drewna wzniesione na konstrukcji szkieletowej z obrazami Michaela Willmanna i jego pracowni, za rządów opata Dominika Geyera z Nysy w latach 1703-1717 zastąpiono murowanymi. Wówczas także wytyczono obecny przebieg stacji kalwarii, nazywanej również „Wielką Krzeszowską Drogą Krzyżową”. W 1738 roku dostawiono jeszcze do Mauzoleum Piastów Świdnickich kaplicę Marii Magdaleny, umieszczając w niej 32 stację „Grobu Pańskiego”. Kaplica ta stanęła na miejscu znacznie starszej XV- wiecznej, z której zachowały się jedynie relikty. Poszczególne stacje Kalwarii naśladują pasyjne wzorce jerozolimskie. Nie można zapomnieć również o 33 stacji, która znajduje się na dachu mauzoleum, a stanowiące ją figury przedstawiają „Zstąpienie Jezusa do otchłani”.

Wszystkie kalwarie budowane poza Jerozolimą od końca XV do XVIII w., ze względu na odwzorowanie układu stacji, nazywano „Nowymi Jerozolimami”.  Kalwaria w Krzeszowie jest jedyna w swoim rodzaju. Cała droga krzyżowa ma ponad 5 km długości. Rozpoczyna się i kończy w zespole klasztornym. W odróżnieniu od innych kalwarii stacje kalwaryjskiej drogi rozproszone są nie na wzgórzu, lecz na płaskim terenie pośród pól i lasów. Kalwaria w Krzeszowie jest najstarszą na Śląsku a drugą, co do wielkości po kalwarii w Wambierzycach.

ClearSense