Kaplica Drzewo genealogiczne Chrystusa

W Ołtarzu widoczny jest obraz autorstwa M. Willmanna, przedstawiający Drzewo genealogiczne Chrystusa. Pniem genealogii jest Abraham ze swoim synem Izaakiem. Nad nimi Dawid i Aaron oraz Matiasz i Matan. Synem Matiasza był Joachim, ojciec Najświętszej Maryi Panny. Z Matana wyrosło kilka gałęzi genealogicznych. Jego dziećmi były siostry Anna (matka N.M.P.) i Sobe oraz ich brat Jakub. Posągi aniołów po bokach wykonał A. Dorasil w latach 1754/56, współpracując z J. Lachelem. Są one alegorią Ecclesii i Synagii.

 

ClearSense