Kaplica Krzyża świętego

Krzyż umieszczony w szklanej gablocie pochodzi z miejscowości Wierzbna koło Świdnicy. W 1616 r. przejeżdżający obok krucyfiksu woźnica sprofanował go, bijąc go biczem i kilka dni potem ręka mu uschła. Prosta ludność, widząc w tym rękę Bożą, w procesji pokutnej przyniosła krzyż jeszcze do gotyckiego kościoła klasztornego. W wyniku dwóch pożarów z 1633r. i z dnia 26 maja 1677r. krucyfiks nie został uszkodzony, mimo, że spłonęły ówczesne nastawy ołtarzowe. Posagi flankujące wykonał A. Dorasil w latach 1744-46, przedstawiając św. Dyzmę z krzyżem (po lewej) i Longinusa po stronie prawej.

ClearSense