Kaplica loretańska

Jest to kopia domku, w którym mieszkała św. Rodzina w Nazarecie. Pomysł na wzniesienie kaplicy miał opat Bernard Rosa po swoje podróży do Włoch z 1661 r. W ołtarzu Matka Boża loretańska, dłuta G. Schöttetra. Pod nią inskrypcja: Witaj różo bez kolców lekarstwo grzeszników. Przed nią ręcznie kuta barokowa krata z monogramami Ave Maria, będące początkiem powitania, jakim archanioł skierował do Maryi.

ClearSense