Kaplica św. Benedykta

W ołtarzu widoczny jest obraz F.A. Schefflera z 1743 r., przedstawiający Śmierć św. Benedykta. Umierającego św. opata podtrzymują dwaj mnisi nad otwartą kryptą, a dusza świętego, po stopniach pokory, unosi się do nieba.  Po bokach dwie figury wiernych uczniów św. Benedykta, autorstwa A. Dorasila i G. Gode z 1751/55 r. Św. Maur (po prawej) depcze kulę ziemską, co oznacza jego pogardę dla świata. Św. Placyd był pierwszym męczennikiem zakonu na Sycylii, dlatego putto nad jego głową unosi palmę męczeństwa.

ClearSense