Kaplica św. Bernarda

Obraz w ołtarzu wykonał F. A. Scheffler w 1743 r. Dzieło przedstawia Cud w katedrze w Spirze. W 1146r. Św. Bernard ogłaszał w katedrze wojnę świętą celem uwolnienia Jerozolimy z rąk muzułmanów, przed cesarzem Konradem II i licznymi dostojnikami. Posągi flankujące dzieło malarskie wykonali A. Dorasil i G. Gode w latach 1751-55. Po lewej figura św. Roberta, założyciela cystersów. Trzyma otwartą księgę z napisem: Zaślubię sobie ciebie w wierze (Oz 2, 20). Po prawej św. Stefan, który przyjął św. Bernarda do zakonu. Trzyma pas, który dała mu Matka Boża w jednym objawieniu jako znamię czystości.

ClearSense