Kaplica św. Jana Nepomucena

Na obrazie P. Brandla z 1732 r. św. Jan Nepomucen rozdaje jałmużnę biednym. Święty otoczony jest potrzebującymi, z lewej chłopiec trzyma błagalnie kapelusz, obok pielgrzym z kosturem i muszlami wyciąga swoją dłoń po monety. Cały prawy dolny róg zajmuje postać z nieprzytomnym dzieckiem, dzięki której można z bliska podziwiać kunszt malarza w operowaniu światłocieniem. Posągi flankujące, dłuta J. Lachela z 1761 r., przedstawiają św. Floriana (po prawej) i św. Wawrzyńca, (po lewej) który został przedstawiony z kratą, na której został usmażony.

 

ClearSense