Kaplica św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty

Obraz F.A. Schefflera z 1743 r. przedstawia wspólnie św. Jana Chrzciciela w skórze wielbłąda i św. Jana Ewangelistę piszącego Apokalipsę na wyspie Patmos. Św. Jan Chrzciciel trzyma banderolę z napisem Oto Baranek Boży, co uzupełnia postać baranka u jego stóp. Św. Jan Ewangelista, z orłem przy boku, jest w momencie głębokiego natchnienia. Posągi flankujące wykonał Ignacy König w 1776 r. Po lewej św. Innocenty papież z rybami na półmisku. Symbolizują one posty zalecane przez tego świętego. Po prawej stronie widoczny jest św. Wincenty z Saragossy.

ClearSense