Kaplica św. Józefa

Na obrazie F. A. Schefflera z 1752 r. przedstawiono adorację Dzieciątka Jezus przez św. Józefa. Płótno wpisuje się w barokowy nurt tzw. Pocałunków Józefa i Pocałunków Maryi. Opiekun Mesjasza został przedstawiony jako mężczyzna w sile wieku. Jeden z aniołów trzyma rozkwitającą lilię, atrybut św. Józefa, ale także Emanuela. W prawym rogu narzędzia ciesielskie, przypominające o zawodzie cieśli z Nazaretu. Po bokach figury św. Teresy z Avilli (po prawej) i św. Alberyka (po lewej), dłuta J. Lachela z 1764 r.

ClearSense