Kaplica św. Macieja Apostoła

Na obrazie F. A. Schefflera z 1743 r. został przedstawiony św. Maciej chwilę przed męczeńską śmiercią. Apostoł jest wiązany i zostanie ścięty toporem. Oczy wznosi ku niebu, gdzie anioł (portret żony Schefflera) ukazuje mu światłość pochodzącą od Boga. Jaśniejące oblicze Apostoła stanowi silne przeciwieństwo do okrutnych, grubych rysów kata. Po bokach figury dwóch Ewangelistów, ze swoimi atrybutami- św. Łukasza z wołem i św. Mateusza z człowiekiem, dłuta J. Lachela z 1766 r.

ClearSense