Kaplica św. Wacława

Na obrazie F.A. Schefflera z 1741 r. namalowano scenę, jak Św. Wacław został zamordowany przez brata Bolesława u wrót kościoła. Malarz zastosował interesujący tenebryzm, ponieważ jedynym oświetleniem całej sceny jest tylko pochodnia, trzymana przez jednego z oprawców. Kult św. Wacława powiązany jest głęboko z dynastią piastowską. Bratanica św. Wacława- Dąbrawa wyszła za mąż za księcia Polan- Mieszka I, co poprzez koligacje rodzinne łączyło tegoż świętego z fundatorami krzeszowskiego opactwa. Niżej w oszklonym relikwiarzu kości św. Fortunata.

 

ClearSense