Kaplica Wszystkich świętych

Na płótnie F.A. Schefflera z 1741 r. święci układają się w formę litery S, od słowa Sanctus- święty. W zwieńczeniu obrazu unikalne przedstawienie Trójcy świętej, ponieważ wszystkie tak osoby są w ludzkich postaciach. Nieco niżej Maryja i św. Józef i archanioł Gabriel. W centrum męczennicy: Wawrzyniec w dalmatyce i Sebastian. Na dole obrazu namalowano: Papieża Eugeniusza III, Dominika, Bruna, Jana Bożego, Bonawenturę, Tomasza z Akwinu, Franciszka z Asyżu, Antoniego z Padwy, Mikołaja, cesarza Henryka II, Benedykta, Roberta i Bernarda. Ołtarz flankują figury archaniołów Michała  z ognistym mieczem (po lewej) i Rafała z rybą (po prawej), obaj w konwencji psychopompów.

ClearSense