Kopuła północna

Pierwsza scena przedstawia audiencję księżnej Anny Śląskiej u papieża Innocentego IV, w trakcie której prosi o zatwierdzenie swojej fundacji benedyktyńskiej. Następnie symboliczne ukazano przekazanie krzeszowskich włości przez  benedyktynów cystersom w roku 1289. Cystersi przybyli do Krzeszowa 9 sierpnia 1292 r., a spisane aktu fundacyjnego miało miejsce 8 września 1292 r.

ClearSense