Kościół pw. św. Józefa

Stoi obok monumentalnej bazyliki, ale w jej cieniu nie pozostaje. Już jego fasada, przypominająca  rzymskie kościoły, przyciąga oko. To dopiero przedsmak tego, co zobaczymy w środku. Kryje ogromny skarb kultury europejskiej – największy na północ od Alp cykl fresków. Malowidła te przedstawiają dzieje św. Józefa. Michael Willmann, jego autor, nazywany jest śląskim Rembrandtem.

Architekta kościoła nie znamy. Wzniesiony został w latach 1690-1696 z rozkazu opata Bernarda Rosy dla utworzonego przez niego w 1669 r. bractwa św. Józefa (w miejscu średniowiecznego, parafialnego kościoła św. Andrzeja, który zburzono). Otrzymał barokowy garnitur. Miał mieć wieże. Podczas budowy zawaliły się w 1693 r. i ich nie odbudowano (w konsekwencji otrzymał bezwieżową fasadę zwieńczoną trójkątnym szczytem). Nadzorujący pracę M. Urban, klasztorny mistrz murarski, stracił posadę. Po katastrofie prace powierzono M. Kleinowi z Nysy.

Kościół konsekrowano 7.05.1696 r. Jest to budowla typu halowo-emporowego (ma jedną nawę, do której przylegają z dwóch stron rzędy połączonych ze sobą kaplic bocznych, nad którymi są empory). Posadowiony jest na planie prostokąta, na osi północ-południe, posiada dwuspadowy dach. Od strony północnej ma znacznie wydłużone prezbiterium, zamknięte półkolistą apsydą, którą flankują zakrystie. Taki kształt prezbiterium umożliwiło przedstawienie w sposób panoramiczny sceny Pokłonu Trzech Króli. Ołtarz główny wyrzeźbił w 1775 r. J.A. Lachel, tabernakulum pochodzi z dawnego ołtarza głównego kościoła klasztornego w Krzeszowie, który zburzono, żeby postawić nowy (obecnie bazylika). Ołtarze boczne, typu architektonicznego, zdobią obrazy przedstawiające smutki i radości św. Józefa. Na szczególną uwagę zasługują też ambona i organy.

Wyświetlanie Kościół bracki p.w. św. Józefa.JPG

Warto zwrócić uwagę na:

Zaręczyny św. Józefa z Maryją

Rozmyślania św. Józefa nad tajemnicą macierzyństwa Maryi

Św. Józef jest pouczany przez anioła o wcieleniu

Św. Józef, szukając gościny w Betlejem, nie znajduje jej

Św. Józef adoruje nowo narodzonego Jezusa

Św. Józef raduje się z powodu Chrystusa adorowanego przez pasterzy

Św. Józef nadaje imię Jezus

Św. Józef ofiarowuje Jezusa w świątyni

Św. Józef ucieka do Egiptu

Św. Józef boleje nad krwawą rzezią Niewiniątek

Św. Józef z Maryją szuka Jezusa przez trzy dni

Św. Józef znajduje Jezusa w świątyni

Śmierć św. Józefa

Chwała pośmiertna św. Józefa

Radość św. Józefa z Pokłonu Trzech Królów

Sklepienie

Ołtarz główny

Organy

Ambona

ClearSense