Mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich

Jest jednym z najwspanialszych obiektów tego typu w świecie. Budowane było równolegle z kościołem klasztornym, przylega do niego od wschodu, posiada określony program ideowy. Przy pomocy malowideł sufitowych obu kopuł – północnej i południowej – podkreślono chwałę rodu Piastów linii świdnicko-jaworskiej, ich zasługi jako fundatorów opactwa w Krzeszowie i zaakcentowano rolę opatów krzeszowskich jako depozytariuszy duchowej i materialnej schedy po Piastach linii świdnicko-jaworskiej. Przy ścianie oddzielającej mauzoleum od prezbiterium kościoła stoją dwa sarkofagi książęce: Bolka I Surowego (strona północna, w pobliżu drzwi wiodących na cmentarz górny) i Bolka II Małego (strona południowa), natomiast przy oknie południowym usytuowany jest sarkofag Władysława von Zedlitz. Oba książęce sarkofagi to dzieła z okresu baroku, ale nakrywające je płyty figuralne pochodzą z wcześniejszych nagrobków – z okresu średniowiecza (XIV w.).

Wyświetlanie DSC_0002 2012-05-30 12-06-30.JPG

Wyświetlanie DSC_0002 2012-05-30 12-08-12.JPG

Warto zwrócić uwagę na:

Sarkofag Bolka I

Sarkofag Bolka II

Epitafium Bolka III

Sarkofag Władysława von Zeidlitz

Kaplica św. Jadwigi

Kaplica Wszystkich Świętych

Kaplica św. Wacława

Kopuła północna

Kopuła południowa

Cmentarz

ClearSense