Narteks

W przedsionku na ścianie zachodniej znajdują się dwa freski przedstawiające 4 opatów krzeszowskich, których panowanie przypada na złoty okres dla historii opactwa. Są to Bernard Rosa, Dominik Geyer, Innocenty Fritsch i Benedykt II Seidel. Do nich przyporządkowano sceny jak prorok Natan napomina króla Dawida oraz jak Salomon wskazuje na świątynię jerozolimską. Na sklepieniu namalowano 3 sceny: Pan Jezus naucza modlitwy Ojcze nasz, Przypowieść o Dobrym Pasterzu i Modlitwę faryzeusza i celnika.

ClearSense