Ołtarz główny

W ołtarzu głównym Maryja została ukazana jako królowa nieba i królowa aniołów, dlatego Wniebowziętą Maryję otacza 9 chórów anielskich, dłuta A. Dorasila. Są to: Cherubini, Serafini, Trony, Panowania, Mocarstwa, Potęgi, Księstwa, Archaniołowie i Aniołowie. Trzy cnoty boskie umieszczono w kompozycyjnym trójkącie – anioł z krzyżem to symbol wiary, kobieta z kotwicą- nadzieja, niewiasta z dziećmi to alegoria miłości. Centrum retabulum zajmuje obraz P. Brandla z 1732 r., przedstawiający Asumptę. Wymiary płótna to 8,5 na 3,5 metra.  Pod nim w ozdobnej ramie umieszczono niewielką ikonę Matki Bożej Łaskawej. Cudowny obraz Bogurodzicy jest datowany na XIII stulecie, co czyni go najstarszym obrazem maryjnym w Polsce i w Europie Środkowej. Powstała w stylu bizantyjsko- włoskim i przestawia typ Hodighitri, czyli ta która prowadzi, pokazuje drogę. Swoją dłonią pokazuje bowiem na Dzieciątko i jednocześnie na swoje serce, jako źródło łask. Ukryta w trakcie najazdu Husytów, została odnaleziona po prawie 200 – latach pod posadzką gotyckiej zakrystii. Dnia 2 czerwca 1997 r. św. Jan Paweł II ukoronował ikonę w Legnicy.

ClearSense