Ołtarz główny

Rokokowe retabulum jest niewielkie, aby nie przysłaniało fresków. Figury Trójcy Stworzonej są dłuta Lachela z roku 1775, jedynie starsze jest tabernakulum, pochodzące z rozebranego  gotyckiego kościoła klasztornego. W jego wnętrzu zachowały się figurki, przedstawiające 7 archaniołów.

ClearSense