Sarkofag Władysława von Zeidlitz

Władysław von Zeidlitz und Nimmersatt był komturem Zakonu Jerozolimskiego św. Jana i porucznikiem straży przybocznej cesarza Rudolfa II. Zaznaczył w testamencie, że dziedzicami zamku może być osoba z jego rodu, ale tylko wyznania rzymsko-katolickiego, opiekunami ostatniej woli ustanawiając opatów z Krzeszowa i Lubiąża.  Ten fragment testamentu umożliwił procesy sądowe i ostateczne przejęcie warowni w 1703r. przez klasztor krzeszowski.Zmarły został przedstawiony w wyidealizowanej zbroi z krzyżem maltańskim na piersi, z szablą u boku i hełmem u stóp. Na tumbie herby (od prawej do lewej) – von Stosch, von Salisch, von Rotenburgk i von Grünberg.

ClearSense