Sklepienie

Na  sklepieniu malarz namalował Przodków św. Rodziny. W pierwszym przęśle przedstawiono Abrahama składającego ofiarę z Izaaka. Abraham przedstawiony został w pięknej, orientalnej szacie ze złotogłowiu, ale twarz jego przepełniona jest boleścią. Jego żona Sara zamyka oczy, aby nie oglądać śmierci syna.

W drugim polu namalowano 7 krewnych św. Józefa – Kleofasa, Marię Kleofasową, Symeona, Józefa Barsabasa, Salome oraz Marię Jakubową.

W trzecim przęśle przedstawiono Jana Chrzciciela z rodzicami- Zachariaszem i Elżbietą. Kapłan trzyma w ręku tabliczkę- symbol utraty mowy, którą właśnie odzyskuje, spoglądając na syna. Kompozycyjnie tworzą oni trójkąt.

W następnym fresku namalowano rodziców i dziadków Maryi-  Joachim i Anna przybrali postawę klęczącą, ponieważ dane im było oglądać Jezusa. Stolanusowi i Emerenctianie niewielki aniołek tłumaczy proroctwa dotyczące mającego nadejść niebawem Mesjasza. W ostatnim polu przedstawiono św. Rodzinę. Św. Józef stoi niżej, bowiem był tylko ziemskim opiekunem Zbawiciela. Jednak Dzieciątko Jezus patrzy i wyciąga ręce ku św. Cieśli.

ClearSense