Stalle

Stalle, czyli miejsce wspólnej modlitwy zakonników, wykonał Ferdynand Maksymilian Brokoff, razem ze swoim uczniem Antonim Dorasilem. Brokoffowi przypisuje się tylko grupę apostołów, ponieważ jego choroba i śmierć uniemożliwiła pełne wykonawstwo dzieła. Projekt i modele rzeźb wykupił klasztor od matki zmarłego i zlecił wykonanie uczniowi prażanina. Motywem przewodnim jest pieśń pochwalna Te Deum Laudamus. 50 postaci świętych podzielono na cztery grupy po dwanaście osób, a nad wejściami umieszczono postacie św. Bernarda i św. Jadwigi. W dekoracji rzeźbiarskiej ujęto zastęp apostołów, patriarchów, męczenników i wyznawców.

ClearSense