Św. Józef boleje nad krwawą rzezią Niewiniątek

Pod rozłożystym drzewem Maryja karmi Dzieciątko. Obok św. Józef odpoczywa i uspokaja ryczącego osła. Jak wspomniano przy okazji sceny Narodzin Chrystusa postać osła wiązano z odpowiednim passusem z księgi Izajasza (Iz 1,3). W tym kontekście wół oznaczał Chrześcijan, z kolei osioł- Żydów. Ryczącego osła można więc interpretować alegorycznie jako zapowiedź wydania przez kapłanów żydowskich Chrystusa na mękę krzyżową. Na drugim planie żołnierze Heroda mordują dzieci, a jako tło służy zamek Bolków.

ClearSense