Św. Józef jest pouczany przez anioła o wcieleniu

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». (Mt 1, 20-21) Anioł gestem ręki wskazuje ku niebu, zaznaczając w ten sposób, że od Boga pochodzi decyzja o wyborze św. Józefa na opiekuna Zbawiciela. Św. Józefa ukazano jako postać lękającą się przyjąć swoje posłannictwo, lecz którego rola w dziejach zbawienia wydaje się przesądzona.

ClearSense