Św. Józef ofiarowuje Jezusa w świątyni

A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». (Łk 2, 25-32). Symeon trzyma Jezusa na rękach i nazywa go światłością świata. Św. Józef podaje mu dwa gołąbki, a Maryja wyciągnęła ku kapłanowi ręce. Na nią klęczy ze złożonymi rękoma prorokini Anna.

ClearSense