Św. Józef raduje się z powodu Chrystusa adorowanego przez pasterzy

Zgromadzeni pastuszkowie składają pokłon Dzieciątku, w którym rozpoznali jako pierwsi Mesjasza. Są niezwykle radośni z tego powodu, jeden gra na ludowym instrumencie, inny niesie kosz z darami. Warty uwagi jest symbol baranka, eksponowanego przez jednego z pasterzy i bijący przedziwnym światłem. W przyszłości Jan Chrzciciel nazwie Jezusa Barankiem Bożym. Wedle anegdoty pastuszkowie mają twarze miejscowych chłopów.

ClearSense