Św. Józef ucieka do Egiptu

On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego. (Mt 2, 14). Pośród nocy św. Rodzina udaje się w drogę do Egiptu. W tle nie występują rośliny, które rosną w ziemi świętej, ale swojskie sosny, buki i świerki, ponieważ malarz wszystkie krajobrazy przeniósł w Sudety. Po lewej stronie widoczny jest posąg bożka pogańskiego, będący nawiązaniem do Iz 19, 1.

ClearSense