Św. Józef z Maryją szuka Jezusa przez trzy dni

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. (Łk 2, 41-45). W trakcie pielgrzymki do Jerozolimy Jezus zgubił się i widzimy jego smutnych rodziców w trakcie poszukiwań. Wzniesienie w tle identyfikuje się jako czeski Ostaš.

ClearSense