Św. Józef znajduje Jezusa w świątyni

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. (Łk 2, 46-50). Po trzech dniach poszukiwań św. Józef i Maryja odnajdują dwunastoletniego Jezusa nauczającego wśród mędrców żydowskich. Jezus siedzi w centralnym miejscu otoczony mędrcami żydowskimi, co czyni go żywą Arką Przymierza. Wypełnienie proroctw w osobie Jezusa podkreślają księgi leżące na posadzce.

 

ClearSense