Zaręczyny św. Józefa z Maryją

Młodzi zostali przedstawieni razem w chwili błogosławieństwa przez kapłana. W tradycji żydowskiej małżeństwo zwierano dwustopniowo. Pierwszym etapem był Erusin [Zobowiązania], zwierane przez narzeczonego zobowiązania wobec narzeczonej, wówczas to młodzi byli sobie przypisani, ale jeszcze nie mogli mieszkać ze sobą razem. Dopiero, kiedy dochodziło do drugiego etapu- Nissu’in [Przyjęcie], wówczas pan młody w uroczystym orszaku wprowadzał małżonkę do swojego domu. Aniołowie obsypują Józefa i Maryję wieńcami i bukietami kwiatów, a nad nimi unosi się Duch św. w postaci gołębicy.

ClearSense