Zmiany w organizacji ruchu turystycznego

Szanowni Państwo! 
Informujemy o zmianach w organizacji ruchu turystycznego w krzeszowskim opactwie.
Zmiany te dotyczą przede wszystkim uiszczania opłat za zwiedzanie i usługi turystyczne.
Z dniem 1 stycznia 2018 za wstęp do obiektów będą pobierane opłaty w formie biletów, a nie jak do tej pory “cegiełek”. Opłaty będą ewidencjonowane fiskalnie, będzie można na nie otrzymać również fakturę Vat.

Podmiotem upoważnionym do pobierania opłat jak i organizowania ruchu turystycznego jest fundacja “Europejska Perła Baroku” z siedzibą w Krzeszowie, ul. Św. Józefa 3.

Przedstawiamy cennik opłat obowiązujący od 1 stycznia 2018 roku:

(w okresie przejściowym od 1 stycznia do 15 kwietnia 2018 na wszystkie wstępy obowiązuje 10% rabat)
ceny zawierają 8% Vat

a) trasa podstawowa (bazylika, kościół pw. św. Józefa, mauzoleum Piastów, kaplica Marii – Magdaleny)
12 zł – normalny, 9 zł – studenci, 6 zł – dzieci w wieku szkolnym oraz rodziny z kartą dużej rodziny, wstęp wolny – dzieci nie chodzące jeszcze do szkoły, krwiodawcy wg regulaminu akcji “Dawcom w darze”
(w cenie zgoda na fotografowanie i korzystanie z toalet w Obsłudze Pielgrzyma oraz możliwość wypożyczenia audioprzewodnika dla osób indywidualnych)

b) trasa rozszerzona (trasa podstawowa + podziemia, strych i wieża bazyliki, muzeum opactwa, letni pawilon na wodzie)
20 zł – normalny, 15 zł – studenci, 13 zł – dzieci w wieku szkolnym oraz rodziny z kartą dużej rodziny, wstęp wolny dzieci nie chodzące jeszcze do szkoły, krwiodawcy wg regulaminu akcji “KRzEszóW sercem łaski”
(w cenie zgoda na fotografowanie i korzystanie z toalet w Obsłudze Pielgrzyma oraz możliwość wypożyczenia audioprzewodnika dla osób indywidualnych na trasę podstawową)

c) bazylika pw. Wniebowzięcia NMP zwiedzana poza trasą podstawową 6 zł/osoby. Bazylika jest dostępna bez opłat na czas modlitwy. Szczegóły w regulaminie sanktuarium.

ClearSense